Referenza: Volum 44D (1960), Parti Nru. 3, Taqsima , Paġna 781

Dettalji tas-Sentenza


Data
18/02/1960
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-MAESTA' TAR-REGINA vs SIGISFRIDO MANGION
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 458 (2) TAL-KODICI KRIMINALI - ART. 735 TAL-KODICI TA' PROCEDURA CIVILI - ASTENSJONI U RIKUZAZZJONI TAL-IMHALLEF
Fil-Qosor
Imhallef ma jistghax jigi rikuzat mill-Attorney General jew mill-akkuzat, u lanqas jista' jastjeni ruhu, f'ebda kawza, hlief ghal xi wahda mir-ragunijiet imsemmija fil-Kodici ta' Procedura Civili, jewminhabba li r-reat ikun sar bi hsara tieghu, ta' martu, jew ta' xi hadd li jigi minnu, mid-demm jewzwieg, fil-gradi msemmijin fl-istess Kodici ta' Procedura Civili. Fost il-kazijiet kontemplati mill-ligi ghar-rikuzazzjoni jew asstensjoni, hemm dak meta l-kawza tkun ga quddiem l-Imhallef bhala imhallef jew bhala arbitru; b'dan, pero', illi din id-dispozizzjoni ma tghoddx ghal decizjoni moghtijamill-Imhallef meta ma tkunx qatghet definittivament il-meritu tal-kwistjoni bejn il-partijiet, jew li tkun biss helset "ab observantia". Il-kazijiet kontemplati fil-ligi huma tassattivi, b'mod li l-Imhallef ma jistghax jigi rikuzat, u lanqas jastjeni ruhu minn rajh, ammenokke' il-kaz ma jkunx wiehed minn dawk specifikatament indikati fil-ligi. Bil-kelma "kawza" uzata fid-dispozizzjoni rilevantital-ligi, il-legislatur ried jirriferixxi ghall-"istess" kawza li fiha nqalghet id-decizjoni precedenti; b'mod illi ma hemmx lok ghar-rikuzazzjoni ta' Imhallef meta l-fatti li dwarhom irid jiggudika graw wara li nqatghet il-kawza li fiha huwa jkun ta l-gudizzju tieghu. Hu veru illi fil-kaz ta' dubju ghandu jigi deciz ghall-ammissjoni tar-rikuzazzjoni' imma, biex ma jigix distrutt il-principju l-iehor fondamentali illi l-kazijiet ta' rikuzazzjoni huma tassattivi, jehtieg li tassew u genwinamentikun hemm dubju.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni