Reference: Volume 32F (1946), Part No. 4, Section 2, Page 1058

Judgement Details


Date
09/12/1946
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs P.L. JOSEPH DIACONO ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"BUILDING" - GNIEN - GOVT. NOTICE 9/1945 - KONTROLL TAL-MATERJAL TAL-BINI
Summary
Id-dispozizzjoni ta' l-art. 4 tar-Regolamenti ta' l-1945 dwar il-Kontroll tal-Materjal tal-Bini, litipprojbixxi kwalunkwe xorta ta' kostruzzjoni rikostruzzjoni, alterazzjoni jew dekorazzjoni ta' kwalunkwe bini, minghajr licenza tal-Kontrollur tal-Materjal tal-Bini, ma hix applikabili meta dawk ix-xoghlijiet isiru fi gnien. Ghax il-ligi titkellem fuq "building" minghajr ma taghti ebda definizzjoni ta' din il-kelma ghall-finijet ta' din il-ligi specjali; u ghalhekk ma hux lecitu li jinghata lildik il-kelma "building" ebda sens iehor hlief is-sens ordinarju taghha. Ghaldaqstant min jaghmel dawn ix-xoghlijiet fi gnien li ma hux haga wahda ma' bini ma jirrendix ruhu hati ta' ksur ta' dik id-dispozizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info