Reference: Volume 44D (1960), Part No. 4, Section , Page 845

Judgement Details


Date
12/03/1960
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs SPIRU SILVIO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ATTENTAT VJOLENT GHALL-PUDUR - BEWSA - INSEPARABBILITA' GURIDIKA - KWERELA - OLTRAGG GHALL-PUDUR PUBLIKU - REAT UNIKU - RINUNZJA
Summary
L-elementi li jikkostitwixxu r-reat ta' oltragg ghall-pudur publiku per mezz ta' bewsa huma l-bewsali din tkun giet moghtija f'post publiku jew espost ghall-publiku, li tkun vjolenta li tkun giet moghtija f'cirkustanzi li juru, mhux l-iskop ta' ngurija jew molestja, imma skop ta' libidini. Jekkis-sentenza tal-Ewwel Qorit ssemmi l-vjolenza "per incidens", b'mod tali li ma taghtijhiex importanza bhala rekwizit tar-reat, u di pju' ma ssemmi xejn affattu r-ricerka tal-iskop ta' konkupixxenza, l-enuncjazzjoni tal-ligi hi difettuza u dik is-sentenza hija appellabbli mill-Prosekuzzjoni. Jekk mill-fatti jidher assodat ir-reat ta' l-oltragg ghall-pudur publiku,alura r-rinunzja ghall-kwerela tal-parti offiza ghar-reat l-iehor li jakkompanjah ta attentat vjolent ghall-pudur, assodat ukoll bl-istess provi ma tibqghax operattiva; imma stante n-"nexus" naturali jew guridiku bejn iz-zewg reati lijitnisel skond il-gurisprudenza, jibqa' reat wiehed biss, cjoe' dak gravjuri ta' attentat vjolent ghall-pudur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info