Reference: Volume 44D (1960), Part No. 4, Section , Page 940

Judgement Details


Date
01/10/1960
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ANTHONY ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 431(1) TAL-KODICI KRIMINALI - NULLITA'
Summary
Ir-rikors tal-appell kriminali ghandu jkun fih taht piena ta' nullita', fos rekwiziti ohra it-talbaghar-revoka jew skond il-kaz, ghar-riforma tas-sentenza appellata. Jekk l-imputat kellu kontra tieghu diversi mputazzjonijiet u gie kundannat ghal wahda minnhom biss, u fil-premessi tar-rikors tal-appell jappella minn dik l-imputazzjoni, id-doanda tieghu ghandha tkun ghar-riforma tas-sentenza u mhux ghar-revoka taghha; u ghalhekk ir-rikors jigi nieqes minn talba li l-ligi tippreskrivi taht piena ta' nullita' u huwa null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info