Reference: Volume 44D (1960), Part No. 2, Section , Page 655

Judgement Details


Date
18/10/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
ANTONIA GRECH ET vs CARMELO FARRUGIA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 758 (1), 876 U 763 TAL-KODICI CIVILI - IMMISSJONI FIL-PUSSESS - LEGAT
Summary
Kwalunkwe legat pur u semplici jaghti lill-legatarju, mill-guranta tal-mewt tat-testaur, dritt, trasmissibbli lill-eredi teighu jew lill-aventi kawza minnu, li jikkosegwixxi l-legat. pero`, il-legatarju gahndu jitlob lill-eredi l-pussess tal-haga legata, b'mod illil-egat ma jigix trasferit "ipso facto" lill-legatarju. Il-legat jghaddi biss ghand l-eredi; salvo mbghad lil dan li jittrasferieh lill-legatarju. kosnegwentement, il-legatarju ma jistghax ma jistghax jezercita ebda azzjoni kontra t-terzi fuq l-oggett tal-legat qabel ma jkun sar il-possessur tal-legat. Il-fatt li t-testatur ma jkunx innomina eredi, u li gahlhekk ma jkunx hemm eredi lil min il-legatarju jitlob l-immissjoni fil-pussess tal-legat, ma hus ta` ostaklu; ghax f'dan il-kaz id-domanda tista` ssir kontr al-eredita` tat-testaur rapprezentat minn kuraturi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info