Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 1, Page 328

Judgement Details


Date
04/11/1994
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
RICHARD VELLA BAMBER vs JOE A. VELLA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GRAVITA' TA' L-INGURJA BIEX TIGBED ID-DANNI - ID-DRITT TA' L-ESPRESSJONI SKOND L-ARTIKOLU X TAL-KONVENZJONI EWROPEJA DWAR ID-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM - INGURJA
Summary
Biex wiehed jara hemmx malafama jew le wiehed irid iqis mhux biss il-Kap. dwar l-Istampa, izda jqiswkoll l-artikolu tal-Kostituzzjoni ta' Malta u artikolu X ta' l-Att XIV ta' l-1987. Anke jekk l-attur hass ruhu ingurjat b'attribuzzjoni li huwa jqis li mhix veru, b'dan kollu jidher li l-kitba ma teccedix il-limiti ttraccjati fil-gurisprudenza tal-Qorti Ewropeja dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. Ma' dan imbaghad ghandu jizdied, bhala decizament determinanti, ir-rifless tal-grad ta' gravita' li l-ingurja ghandha tassumi sabiex tigbed in-necessita' ta' rizarciment oltre t-tutela guridika.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info