Referenza: Volum 44D (1960), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 874

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/05/1960
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
CAPTAIN JOSEPH E. AGIUS, M.C., NE. vs JOSEPH ATTARD KINGSWELL ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"FAIR COMMENT" - ART. 15 (A) (B) TAL-KAP. 117 - ART. 23 TAL-KAP. 12 - KORP MORALI - LIBELL - VERITA' TAL-FATTI
Fil-Qosor
Hi massima elementari illi, biex wiehed jara jekk artikolu publikat f'gurnal hux kontumeljus jew le,jehtieg li jezamina mhux biss il-kliem tal-artikolu fis-sens taghhom ordinarju, imma billi jikkonfrontahom ma' xulxin, jindaga l-ispirtu tal-artikolu, u jiskruta dak li jissejjah "il vero concetto dominante". Meta l-imputat f'kawza ta' libell, jeccepixxi d-difiza tal-"fair comment", jehtieg li jigu pruvati l-fatti tal-libell li dwarhom hu jkun qed jippretendi li ghamel komment li hu "fair"; u l-falsita' tal-kliem ingurjuz hi prezunta favur il-kwerelant sakemm ma ssirx prova kuntrarja. Jekk il-verita' tal-fatti ma tigix pruvata, lanqas biss hemm lok li tigi ezaminata l-eccezzjoni tal-"fair comment". Korp jew kumpannija, li ghandhom karattru kummercjali, jistghu jagixxu ghall-ingurju kontra min infamahom bi kliem li jaghmel hsara fir-riputazzjoni tan-neguzju taghhom. Mhix censurabbli s-sentenza tal-Magistrat, li ssib il-kwerelat hati ta' ngurja gravi, meta fil-kwerela jissemma biss li"l-kwerelat ingurja lill-kwerelant". L-artikolu rilevanti tal-ligi tal-istampa proprjament ma jaghmelx distinzjoni bejn ingurja mhux gravi u ngurja gravi imma jithaddet fuq ingurja wahda, punibbli bi grad ta' piena divers skond jekk ikun hemm imputazzjonijiet specifici jew espressjonijiet vagi u rimproveri ndeterminati; jekk, pero', ikun hemm imputazzjonijiet specifici, allura l-ingurja dottrinalment tkun gravi, u l-kundanna tibqa' dejjem fit-termini tal-imputazzjoni u tal-ligi. Is-semplici cirkustanza li jkun l-ewwel reat tal-kwerelat mhijiex wehedha bizzejjed biex tintitolah ghall-liberazzjoni bhala "first offender"; u l-ligi tenumera espressament kriterji ohra li ghandhom jiggwidaw il-Qorti fil-koncessjoni ta' dak il-beneficcju. Fil-kaz prezenti, fil-fatt li l-kwerelat "in limine litis" assuma li jaghmel il-prova tal-verita' tal-fatti, u mbghad din il-prova ma ghamilha bl-ebda mod, u lanqas ma pproduca x-xhieda li kien ingunga in sostenn tal-eccezzjoni tieghu, anzi kien irrinunza ghalihom, bla ma ghamel ebda dikjarazzjoni li jirtira l-eccezzjoni, jew li jirrikonoxxi li l-fattiallegati mhumiex veri, inklinaw lill-Qorti biex ma takkordax dak il-beneficcju, avvolja si trattavatal-ewwel reat tal-kwerelat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni