Reference: Volume 44D (1960), Part No. 2, Section , Page 668

Judgement Details


Date
20/10/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
JOSEPH SCICLUNA vs JOSEPH ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPROVAZZJONI - ART. 208 TAL-KODICI CIVILI - ART. 394 (2) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - KONTIJIET - TUTELA
Summary
L-approvazzjoni ta` rendikont moghti minn ammistratur da parti ta` tutur fl-isem tal-persuna soggetta ghat-tutela tieghu mix kompriza fost l-atti ta` semplici amministrazzjoni li t-tutur jista`, skondil-ligi, jaghmel f'siem il-minuri; u ghalhekk l-approvazzjoni hekk maghmula ma torbotx lill-minuri;u dan, meta jsir maggjorenni, ma jistghax jigi kundannt ihallas il-bilanc li t-tutur ikun ftiehme li ghandu jithalls lill-aministratur in segwitu ghal dik l-approvazzjoni. U fil-konfront tal-minurit=tutur ma jistghax jitlob il-kundanna teighu, li jkun sar maggjorenni, ghallhlas tal-bilanc pretizqabel ma jkun esperixxa l-azzjoni preskritta mil-ligi ghall-approvazzjoni tal-kontijiet minnu rezi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info