Reference: Volume 44D (1960), Part No. 2, Section , Page 671

Judgement Details


Date
20/10/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
TERESA VELLA vs ANTHONY CASSAR NE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI - DANNI - KOLLIZZJONI - RESPONSABILITA'
Summary
Is-sid ta` karrozza li jaghtiha b'kiri lil persuna ohra mhux responsabbli ghad-danni kagunati b'dikil-karrozza minhabba kollizjoni li fiha jkun involut dak li hadha b'kiri minn ghandu, jekk sid il-karrozza jkun kriha lil persuna kapaci ssuq, u l-kollizjoni ma tkunx grat minhabba xi difett fil-karrozza. hu veru li l-kumpannija tal-assikurazzjoni ma ghandha ebda relazzjoni mal-persuna li sofriet il-hsara bil-kollizjoni, imma hu veru wkoll illi, meta l-kumpannija assikuratrici teihu konjizzjoni tal-"claim" li d-danneggjat jaghmel ghall-hsara minnu soferta, jinholoq rapport gdid, dak cjoe` illil-kumpannija thallas, jekk ikun il-kaz, l-idenniz xieraq lid-danneggjat; b'mod lil-kumpannija ma tistghax aktar tigi ritenuta bhala estranea di fronti ghad-danneggjat; u kwindi dan jista` jipprocedi kontra l-kumpannija tal-assikurazzjoni bl-azzjoni diretta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info