Reference: Volume 44D (1960), Part No. 2, Section , Page 695

Judgement Details


Date
28/10/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
IVO BORG vs CARMELO MUSCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 910 (2) TAL-PROCEDURA CIVILI - CESSJONI TA' KAWZA - INTERVENT FIL-KAWZA - RIFUZJONI TA' L-SPEJJEZ
Summary
L-intervent "in statu et terminis" mhux proprjament parti fil-kawza fis-sinfikat specifiku li l-espressjoni "parti" tircievi fil-konfronti tad-dispozizzjonijiet tal-Procedura Civili li jirrigwardaw l-intervent fil-kawza; u r-regola genrali stabbilita mill-gurisprudenza hija illi l-intervjent " ins tatu et terminis" isofri l-ispejjez teighu, ammenokke`, ghal ragunijiet partikulari tal-kaz, il-Qorti ma jkunx jidhrilha xieraq tiddipartixxi minn din ir-regola. Ghaldaqstant jekk l-attur jipproponi l-istess azzjoni f'kawza ohra kontra konvenut li kien intervjena f'kawza precedenti fejn la-ttur kienippropona dik la-zzjoni, il-konvenut ma jistghax jippretendi li ghandu jigi liberat mill-osservanzatal-gudizzju, u li l-attur ma setghax jipproponi dik l-azzjoni kontra teighu, minhabba li l-attur ma rrifondielux l-ispejjez minnu rikorsi fl-ewwel kawza fejn kien intervjena "in statu et terminis".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info