Referenza: Volum 44D (1960), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 641

Dettalji tas-Sentenza


Data
11/10/1960
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CAMILLERI ALBERT V.
Partijiet
JOSEPH ROSSIGNAUD NE. vs CARMEL OLIVA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 26 TAL-ATT VIII TAL-1957 - GHAJNUNA SOCJALI
Fil-Qosor
Id-dispozizzjoni tal-Att dwar l-Ghajnuna Socjali li taghti lid-Direttur tad-Dipartiment id-dritt lijagixxi, meta jidhirlu li hu l-kaz, kontra persuni li huma kapaci u legalment tenuti jmantnu persunali titlob jew tkun qeghdha tircievi ghajnuna socjali, biex igieghlhom imantnu li dik il-persuna jewjirrifondi lill-Gvern l-ghajnuna li jkun ta' lil dik il-persuna, ghandha tigi kunsidrata fir-relazzjonijiet mal-ligi civili, li tikkontempla wkoll l-alimenti u l-perdita taghhom. U mid-dispozizzjonijiet tal-ligi civili jitnissel li l-konjugi li huwa kapaci jmantni, u li normalment ikun legalment tenut ghall-ghajxien tal-konjugi l-iehor, f'certi ipotesijiet huwa mahlul minn dan l-istess obligu, imnissel mill-istat taz-zwieg. Meta ma jkunux intervenew bejn il-mizzewgin proceduri gudizzjarji, ud-Direttur jaghzel l-ewwel azzjoni (dik biex igieghel lill-konjugi jmantni lill-konjugi l-iehor). Il-konjugi konvenut ikun jista' jgib il-quddiem fil-kawza ntentat kontra tieghu, ir-ragunijiet tieghul-ghaliex ma ghandux ikun ritenut kapaci li jhallas, jew l-ghaliex mhux legalment tenut li jfornixxi l-alimenti lill-konjugi l-iehor. Jekk mbghad id-Direttur jaghzel it-tieni azzjoni, billi jiffissahuwa stess "marte proprio" l-ammont tal-assistenza socjali u jfittex lil min ghandu jfittex ghar-restituzzjoni tal-flus li jkun hallas favur ir-reklamanti l-assitenza publika, il-konvenut jista' logikament jikkonfrontah bl-eccezzjonijiet u l-provi li huwa, ghalkemm tenut ghall-ghajxien versu r-reklamenti, eppure ma ghandux mezzi, jew ma ghandux mezzi sufficjenti, sabiex jaghmel tajjeb ghall-ammonti ta' assistenza socjali li jkun hareg id-Dipartiment. "Multo magis" il-konvenut ghandu dritt jirrinfaccja lid-Direttur l-eccezzjoni li huwa ma ghandux ihallas lura lid-Dipartiment l-ammont minnu avanzat lir-reklamanti, meta l-alimenti jkunu gew preventivament bejn l-alimenti u r-reklamenti fissati mill-Qorti kompetenti skond il-ligi, u l-istess konvenut ikun hallashom regolarment. Jekk, se maj, ma jkunx hallashom, pruvata l-kapacita' tieghu, u l-obligatorjeta', id-Dipartiment jkollu biss id-dritt li jirkupra l-ammont fissat mill-Qorti, u ma jkollu ebda dritt ghar-restituzzjoni tal-ammont superjuri fissat minnu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni