Reference: Volume 32C (1945), Part No. 1, Section , Page 704

Judgement Details


Date
21/05/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
GANADO E.
Parties
L-ONOR DR LOUIS GALEA NE vs NOBBLI VICTOR CHAPELLE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"PRO MEMORIA" - ART. 85 TA` L-ORDINANZA VII TA` L-1918 - BOLL - PENALI - RICEVUTA
Summary
Biex jigi determinat jekk ricevuta hijiex suggetta ghal boll hemm bzonn li jigi ezaminat il-kontenutu l-vera natura tad-dokument, indipendentement mill-isem li jigi moghti lil dak id-dokument. Biexdokument jitqies bhala ricevuta suggetta ghal boll, irid ikollu l-karattru tal-liberazzjoni totali jew parzjali, jew li jannulla debitu pre-ezistenti, jew iservi biex juri r-ricezzjoni effettiva ta` hwejjeg jew depoziti, jew konsenja ta` flus, meta dak id-dokument jigi moghti ghal dak il-fini. Fil-kaz gie ritenu illi d-dokument fil-kwistjoni kien semplici "pro memoria", u ma kienx bollabili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info