Reference: Volume 44D (1960), Part No. 3, Section , Page 757

Judgement Details


Date
29/01/1960
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
WALTER BONELLO NE. vs SILVIO MIFSUD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1004 TAL-PROCEDURA CIVILI - GUDIZZJARJI - MANDAT - RAPPREZENTANZA GUDIZZJARJA - SPEJJEZ
Summary
Meta l-parti kundannata ghall-hlas tad-drittijiet tar-Registru, jew ghall-hlas tal-ispejjez tal-parti l-ohra, tkun, fiz-zmien tas-sentenza, rapprezentata fil-kawza, minhabba li tkun nieqsa minn dawn il-Gzejjer, minn mandatarju mahtur minnha, ir-Registratur u dik il-parti l-ohra jistghu jitolbu l-hlas ta' dawk id-drittijiet, jew spejjez, minn ghand il-mandatarju, daqs li kieku dan il-mandatarju kien gie huwa nnifsu, u "in solidum" flimkien mal-persuna li hatritu, kundannat ghall-hlas ta' dawk id-drittijiet jew ta' dawk l-ispejjez. Il-hlas ta' parti mid-dejn maghmul akkont ta' kapital u imghaxijiet, minghajr ma jinghad ghal liema minnhom, imur l-ewwel ghal-imghaxijiet; u l-hlas ghandu jitqiesli sar ghal dejn illi dak li hallas kellu jaghti bhala debitur principali jew bhala obligat wahdu qabel dejn li kellu jaghti bhala plegg ta' hadd iehor, jew bhala debitur "in solidum" ma' debituri ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info