Reference: Volume 44D (1960), Part No. 4, Section , Page 808

Judgement Details


Date
06/02/1960
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs RAFEL CURMI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASSOCJAZZJONI - BEJGH TA' OGGETTI BI PREZZ ECCESSIV - KORREITA'
Summary
Ghalkemm, wiehed, li jbiegh oggetti bi prezz oghla minn dak fissat mill-ligi, ikun qieghed ibiegh oggetti li fihom tkun imdahhla persuna ohra li ma tidherx bhala li qeghda tikkummercja, u ghalkemm dakil-bejjiegh ma jkollu ebda licenza f'ismu biex jikkummercja, imma jiehu sehmu, sija pure zghir, mill-profitti, proporzjonat ghall-kwantita' ta' merkanzija mibjugha, ma jistghax jiskrimina ruhu mir-reat ta' bejgh ta' oggetti bi prezz eccessiv. Il-partecipazzjoni fil-profitti hija, salva prova kuntrarja, indizju ta' assocjazzjoni. Huwa jkun qed jippresta lil dik il-persuna l-ohra ko-operazzjoni diretta u essenzjali, li, dati l-konkors ta' volonta' u azzjoni li jirrizulta', iggib il-korretta tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info