Reference: Volume 44D (1960), Part No. 2, Section , Page 674

Judgement Details


Date
24/10/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
REV. EMMANUELE THOMAS BORG C.V., B.L. CAN., DD., NE vs ALFRED SALOMONE, O.B.E, NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 7 TAL-ATT XXVII TAL-1956 - ESPROPRJAZZJONI - KUMPENS - PREZZ
Summary
Ftehiom dwar il-kumpens pagabbli mill-Gvern in konsiderazzjoni ta` fond li hu jkun esproprja maghmulqabel il-prmulgazzjoni tal-Att XXVII tal-1956, hu vinkolanti ghall-Gvern u mhuwiex retroattiv ghalieh dak l-Att. Billi dak il-kumpens ikun gie offert ua ccettat bir-rizerva illi l-esproprjat ifittexlill-Gvern, jekk jidhirlu, ghad-differnza bejn il-kumpens li hu jippretendi u dak lil-Gvern offrielu u hu accetta, ma jistghax jingahd lil-ftehim dwar il-kumpens ma ienx definitiv u finali, u li ghalhekk ma jorbotx lill-partijiet. Lanqas jista` jinghad illi l-kumpens, minhabb dik ir-rizerva, ma kienx bizzejjed determinat, anzi kien incert, b'mod li ma jistghax jinghad li kien hemm kumpens fis-sens guridiku. Ghalkemm il-kumpens kien determinat biss in parti, jibqa` dejjem li kien cert u deterinat, almenu ghal dik il-parti; u l-accettazzjoni sew tal-kumpens kemm tar-rizerva, tohloq bejn il-aprtijeit vinkolu guridku li minnu ma jistghux jinahllu minghajr il-kusnens ta` xulxin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info