Reference: Volume 44D (1960), Part No. 2, Section , Page 699

Judgement Details


Date
28/10/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
PROFESSUR TABIB JOSEPH GALEA, M.B.E., M.D., D.P.H., NE vs WILLIAM SPALDING
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - ART. 26(1) TAL-KODICI CIVILI - ETA' MAGGURI - KURA MEDIKA U MEDICINALI - SPTAR
Summary
Fil-koncett ta` manteniment jidhlu mhux biss l-ikel, l-ilbies u l-abitazzjoni, imma huma komprizi wkoll l-ispejjez ghall-kura medika u l-medicinali. L-obligu alimentari ma jispicax bil-fatt li l-persuna li jkollha dritt ghalihom tkun saret maggjorenni; gahx ghalkemm bl-eghluq ta` tmientax il-sena tikber izjed il-kapacita` ghax-xoghol fl-alimentand, dan ma jgibx necessarjament u dejjem li hu jkunkapaci u li huwa jsib dan ix-xoghol. Ghaldaqstant l-alimentat hu tenut jirrifondi lit-terzi dak lijkunu nefqu ghall-manteniment ta` persuni li hu tenut imantni; u hekk missier hu tenut jirrifondi il-Gvern l-ispejjez tal-kura u tal-medicinali ta` wliedu fi sptar governattiv, avvolja dawn ikun maggjorenni. Fil-kaz ta` ftehim huwa tenut bl-"actio mandati"; fin-nuqqas ta` ftehim huwa ma jistghax javanza l-pretensjoni li ma ghandux mezzi biex ihallas fit-tieni kaz, huwa jkun tenut ihallas lill-Gvern is-somma kollha minnu reklamanta, jew dik is-somma ridotta, jew xejn minnha, skond il-mezzi tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info