Referenza: Volum 44D (1960), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 818

Dettalji tas-Sentenza


Data
24/02/1960
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs ANTHONY MALLIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 25 U 24(3) TAL-KODICI KRIMINALI - ATT IV TAL-1947 - DELITT - IMPORTAZZJONI - KONFISKA - KONTRAVVENZJONI - VJOLAZZJONI TAL-KONDIZZJONIJIET TAL-LICENZA
Fil-Qosor
In linea ta` massima, jekk reat ikun punibbli bil-piena tad-deltti, allura ghandu jkun ritenut li hudelitt; imma dan hu minnu sakemm ma jkunx hemm xejn fil-ligi partikulari li tikkontempla dak ir-reat li jwassal ghal konkluzjoni diversa. Ghaldaqstant, ir-reat ta` min, bhala importatur, jonqos milli josserva l-kondizzjoijiet kollha li hemm fil-licenza li ghandu ta` importazzjoni ghalkemm il-ligitikkomina ghal dan ir-reat pieni li huma irrogabbli ghad-delitt, huwa kontravvenzjoni, gahx skond il-ligi rilevanti dan ir-reat ghandu jkun kwalifikat bhala kontravvenzjoni. u allura, gahll-imputabbilita` ta` dan ir-reat hi bizzejjed il-volontarjeta` tal-fatt; hu bizzejjed li l-imputat kien il-kawza efficjenti volontarja tal-fatt kontravvenzjonali, minghajr ma hemm bzonn illi jkun hemm fl-imputat il-kuxjenza tal-illegittimita` tal-fatt stess. jekk hu ried il-fatt biss, allura hu fi stat kontravvenzjonali. B'mod illi l-indagini tal-Qorti ghandha tkun ristretta filli l-gudikant jara jekk l-imputat riedx il-fatt, meru u semplici. F'din l-indagini ma ghandhiex tidhol id-dispozizzjoni li tirrigwarda r-responsabbilita` ghall-fatt tas-subalterni u dipendenti tan-neguzjant li jinkorri f'din il-kotnravvenzjoni; ghax hu car illi r-relazzjonijiet bejn il-merkant malti li jaghti l-ordni lill-merknat esteru ma humiex relazzjonijiet ta` dipendenza simili. ghaldaqstant, jekk l-imputat ghamel l-ordinazzjoni lid-dar ta` barra fis-sens lil -merkanzija kellha tsal Malta konformi mal-kondizzjonijiet tal-licenza tieghu tal-importazzjoni, hu, fl-ordinazzjoni li ghamel, osserva l-kondizzjonijiet tal-licenza; jigi per konsegwenza li hu ma riedx il-fatt tal-arriv f'Malta tal-merkanzija li waslet mhux konformi ghal dawk il-kondizzjonijiet; u allura tonqos il-volontarjeta` li hi l-element psikiku ghall-kommissjoni tal-kotrnavvenzjoni. PEro`, ghalkemm l-importatur ma hux hati tla-kotrnavvenzjoni lilu addebita, il-konfiska tal-emrkanzija hi applikabbli ghax il-merkanzija fl-istat li waslet hija kontra l-ligi, apparti l-imputabbilita` o meno tal-individwu li mportaha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni