Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section , Page 125

Judgement Details


Date
05/04/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
JOSEPH FENECH NE. vs FORTUNATO PETRONI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ILLEGITTIMITA' TAL-PERSUNA - RAPPREZENTANZA GUDIZZJARJA - RATIFIKA - SOCJETA' CIVILI
Summary
Societa' civili hija legittimament rapprezentata f'gudizzju mill-persuna li skond l-istatut hija rivestita b'dik ir-rapprezentatnza; u fin-nuqqas ta' dan, is-socjeta hija rapprezentata mill-kumitat intier, jew minn persuna li l-kumitat f'seduta jaghzel jew jawtorizza ghal dan l-oggett. L-awtorizzazzjoni li tigi moghtija wara li tkun ga saret ic-citazzjoni f'isem is-socjeta timplika ratifika ta' l-operat ta' min agixxa ghan-nom tas-socjeta' u tissana l-gudizzju; u ghalhekk ma hemmx lok ghall-accezzjoni ta' l-illegittimita' tal=persuna ta' min ikun hekk agixxa. Jekk imbaghad il-persuna awtorizzata biex tagixxi ma tkomplix tirrivesti fil-prudenza tal-kawza l-kwalita' li kellha qabel, allura din ma hix kwistjoni li tinteressa l-eccezzjoni ta' l-illegittimita' tal-persuna, imma li taghti lokghal-legittimazzjoni ta' l-atti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info