Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section , Page 128

Judgement Details


Date
05/04/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
TERESA PSAILA NE vs JOSEPH DEBONO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"THIRD PARTY RISKS" - APPLIKAZZJONI - ART. 3 TAL-KAP. 165 - DANNI - DOCKYARD - KOLLIZJONI - TRIQ
Summary
Skond il-Ligi dwar ir-Riskji ta' Terzi Persuni, il-kelma "triq" tfisser triq, sqaq, pjazez, fortifikazzjoni, jew post iehor ta' moghdija ghall-pubbliku. Bil-kliem "post iehor ta' moghdija ghall-pubbliku" ghandu jiftiehem dak il-post li wiehed ikun jista' jghaddi minnu minghajr ma jigi mizmum, mhuxanki dak il-post li fih jistghu jidhlu u minnu jistghu biss jghaddu, numru limitat ta' nies minhabbal-impjieg taghhom f'dak il-post, jew inkella bis-sahha ta' permess specjali li jigi lilhom moghti.Id-Dockyard ghalhekk ma tiostax tigi ritenuta post ta' moghdija ghall-pubbliku fis-sens tal-Ligi fuq imsemmija. Ghaldaqstant, ukoll, il-Kumpannija tas-Sikurta' mhix tenuta thallas id-danni, li jigruminhabba kollizjoni ta' karrozzi fid-Dockyard, jekk il-polza tas-sikurta', relativa ghall-karrozzali kkagunat il-hsara tkun tkopri biss il-hsara li tigri fi triq publika fis-sens tal-Ligi dwar ir-Riskji ta' Terzi Persuni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info