Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section , Page 146

Judgement Details


Date
09/04/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
FRANCESCO CHETCUTI vs PERIT CARMELO MICALLEF NE. ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LAND ARBITRATION BOARD" - APPELL - ART. 6 TA' L-ORDINANZA XXXVI TAL-1946 - ATT XV TAL- 1952 - DANNI - DIRETTUR TAX-XOGHLIJIET PUBBLICI - KOMPETENZA
Summary
Bl-emedi introdoti bl-Att XV ta' l-1952 lill-art. 6 ta' l-Ordinanza XXXVI ta' l-1946, relativa ghall-Hatt u Tbattil, gie moghti appell lil Land Arbitartion Board minn decizjonijiet moghtija mid-Direttur tax-Xoghlijiet Publici, meta dan ikun ta ordni skond l-art. 2 ta' dik l-Ordinanza dwar xoghlijietaddizzjonali jew ippjantar mill-gdid li dak l-ufficjal jirritjenu ragjonevolment mehtiega fir-rikostruzzjoni ta' bini. Dawk l-emendi, ero' ma humiex applikabili ghall-kazijiet fejn ordni simili jkun gie moghti that il-Ligijiet tal-Pulizija jew mhux that l-art. 2 ta' l-imsemija Ordinanza; u l-procedura gdida introdotta b'dawk l-emendi ma tapplikax f'dawk il-kazijiet. Ghaldaqstant, biex jistabbilixxi l-kumpens dovut ghal danni sofferti mic-cittadin fir-rikostruzzjoni ta' bini tieghu minhabba ordni moghti mid-Direttur tax-Xoghlijiet Publici mhux that l-art. 2 ta' l-imsemmija Ordinanza baqa' kompetenti t-tribunal ordinarju, u mhux il-Land Arbitration Board; u dan indipendentement minn kullkwistjoni ta' dritt kwezit jew ta' retroattivita'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info