Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section , Page 347

Judgement Details


Date
03/12/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
JOSEPH HOLLAND NE. ET vs JOSEPH LA ROSA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 111 U 1659 TAL-KODICI CIVILI - ART. 121 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - ART. 8 TA' L-ATT XIV TA' L-1933 - KONDIZZJONI RIZOLUTTIVA - KUNTRATT U OBLIGAZZJONI KUMMERCJALI - LOKAZZJONI - PURGAZZJONI TAL-MORA
Summary
L-innovazzjoni ntrodotta bl-art. 8 ta' l-Att XIV ta' l-1933 li biha giet imnehhija l-fakolta tal-Qorti li taghti zmien ghall-purgazzjoni tal-mora fil-kaz ta' obligazzjoni u kuntratti kummercjali, ma tapplikax ghall-fakolta tal-Qorti li taghti l-beneficcju tal-purgazzjoni ta-mora anki fil-kuntratti ta' lokazzjoni. Haldaqstant il-Qorti, fil-kaz ta' ksur ta' pattijiet lokatizju, tista' takkorda l-purgazzjoni tal-mora lill-kerrej, purke' jirrikoru r-rekwiziti mehtiega biex tista' tigi ezercitata dik il-fakolta, jigifieri illi r-rizoluzzjoni tal-lokazzjoni ma tkunx giet stipulata "expressis verbis"; u illi ma jkunx hemm pregudizzju ghal-lokatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info