Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section 1, Page 205

Judgement Details


Date
08/10/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, GOUDER TANCRED
Parties
AVUKAT DR. ALBERTO GANADO NE. vs JOSEPH SCHEMBRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPOGG - ART. 37 (2) TAL-KAP. 15 - ATT TAL-KUMMERC - KOMPETENZA
Summary
Biex tigi radikata l-kompetenza tat-tribunal kummercjali jehtieg illi jew l-att ikun fih innifsu essenzjalment kummercjali, jew l-att ikun kummercjali ghall-konvenut; billi l-kawzi kollha ta' natura kummercjali, jew li ghandhom x'jaqsmu mal-kummerc, tiehu konjizzjoni taghhom il-Qorti tal-Kummerc; ulill-istess Qorti tmiss kull azzjoni li titnissel mill-att li hu kummercjali ghall-konvenut biss. Biex wiehed jara jekk l-att huwiex kummercjali ghall-konvenut hija importanti l-indagini jekk l-istess konvenut kienx kummercjant meta sar dak l-att; u, f'kaz affermativ, jekk l-att kienx kummercjali ghalih. L-att ta' min ipoggi l-bini tieghu mal-hajt tal-bini ta' hadd iehor mhux per se essenzjalment kummercjali; imma jekk dak l-att ikun konness ma' operazzjoni tal-kummerc tal-konvenut, dak l-atthu ghalih kummercjali, u l-azzjoni tal-kreditur ghad-dritt ta' l-appogg kontra tieghu tidhol fil-kompetenza tal-Qorti tal-Kummerc.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info