Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section , Page 343

Judgement Details


Date
25/10/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, CAMILLERI ALBERT V.
Parties
PAOLO INGUANEZ vs JOSEPH CREMONA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 119 TAL-KODICI TAL-KUMMERC U ART. 1137, 1139, U 1277 (C) TAL-KODICI CIVILI - GARANZIJA - NULLITA' - OBLIGAZZJONI KUMMERCJALI - SOLIDARJETA'
Summary
Fl-obligazzjonijiet kummercjali huwa prezunt, jekk ma jkunx hemm ftehim kuntrarju li l-kondebituri huma obligati "in solidum"; u l-istess prezunzjoni tissussisti ghall-garanti, anki jekk majkunx kummercjalment li jaghmel tajjeb gall-obligazzjoni kummercjali. U l-obligazzjoni hija "in solidium" ghad-debituri meta huma kollha obligati gall-istess haga b'mod li kull wiehed minnhom jista' jigi kostrett ghall-hlas tad-dejn kollu, u l-hlas maghmul minn wiehed minnhom jillibera lill-ohrajn di fronti ghall-kreditur. F'dan il-kaz il-kreditur jista' jdur kontra min irid mid-debituri "in solidum" minghajr ma d-debitur hekk prexelt jista' jopponi d-divizjoni ta' l-obligazzjoni. Jekk il-fatti li l-garanti assuma biss garanzija sussidjarja, u din il-garanzija ma tirrizultax bil-miktub, l-istess garanzija hija nulla u inattendibili ghall-finijiet kollha tal-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info