Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section , Page 319

Judgement Details


Date
24/05/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE MAGRO vs NEG. HECTOR PACE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEVOLUZZJONI TAL-FOND ENFITEWTIKU - ENFITEWSI - KJAMATA FIL-KAWZA - LOKAZZJONI
Summary
Meta jispicca z-zmien ta' l-enfitewsi u l-padrun dirett jitlob favur tieghu nnifsu d-devoluzzjoni tal-fond enfitewtiku, mhux ta' ostakolu l-fatt li dak il-fond, jew parti minnu, jinsab mikri ghand haddiehor. Dik it-talba ghandha tigi milqugha minghajr ma hemm bzonn li dak li jkun jokkupa l-fond b'titolu ta' lokazzjoni ikollu "alternative accomodation" Lanqas ma huwa mehtieg li dak l-inkwilin jigi msejjah fil-kawza; ghax il-gudizzju minghajr il-prezenza tieghu huwa integru. U dan billi t-terminazzjoni ta' l-enfitewsi tbiddel l-aspett guridiku tal-pozizzjoni bejn il-lokatur u l-kerrej.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info