Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section 1, Page 226

Judgement Details


Date
12/11/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, GOUDER TANCRED
Parties
ANTONIA BUTTIGIEG PR. ET NE. vs AVUKAT DR. CARMELO ZAMMIT ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"BIS IN IDEM" - "MAINTENANCE ORDER" - ALIMENTI - ART. 2, 5, 8 (2) TAL-KAP. 76 - GUDIKAT - MARA - SENTENZA
Summary
Meta 'Maintenance Order", moghti provvizorjament minn Qorti Maltija ta' Gurisdizzjoni Superjuri, jigi konfermat mill-Qorti ta' barra fejn joqghod il-konvenut, skond id-dispozizzjonijiet tal-Kap. 76 tal-Ligijiet ta' Malta, allura hemm sentenza vera u proprja, li tista' tifforma l-bazi ta' l-eccezzjoni tal-gudizzju; u l-fatt li l-Qorti Maltija tista', avvolja l-ordni jkun gie konfermat mill-Qorti ta' barra, tvarja jew tirrexxindi l-istess ordni, ma jnehhi xejn mill-forza ta' sentenza definitiva.Ghaldaqstant, jekk mara tkun otteniet "maintenance order" kontra zewgha, u dan l-"order" ikun gie konfermat mill-Qorti ta' barra tal-pajjiz fejn joqghod zewgha, dik il-mara ma tistax titlob mill-gdidsentenza ta' kundanna ta' zewgha biex jissomministralha pensjoni alimentarja, jekk it-tieni kawza ssir bejn l-istess persuni, ghall-istess oggett, u fuq l-istess kawzali. Ghax allura josta ghad-domanda l-gdida l-gudikat precedenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info