Referenza: Volum 38A (1954), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 115

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/04/1954
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
GIUSEPPE CARUANA vs CARMELO CARUANA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1639, 1640, U 506 TAL-KODICI CIVILI - LOKAZZJONI - MOLESTJA - PASSAGG - PRESKRIZZJONI - SERVITU' - TITOLU
Fil-Qosor
Generalment, molestja ta' fatt hija dik li tnaqqas u tippriva lill-konduttur materjalment mit-tgawdija jew l-uzu tal-haga mikrija lilu minghajr ma tolqot il-haga fiha nnfisha; u l-azzjoni biex tigi rimossa din il-molestja tikkompeti lill-istess konduttur. Molestja ta' dritt ghall-kuntrarju, hija dik li jkollha bhala oggett taghha pretensjoni fuq il-proprjeta' tal-haga, jew fuq kwalunkwe smembrament tal-proprjeta' (per ezempju servitu'), jew anki fuq il-pussess fis-sens strett tal-kelma; u l-azzjoni biex tigi respinta din il-molestja tmiss biss lill-lokatur. Id-dritt ta' passagg li gabillottjippretendi li ghandu fuq raba' ta' gabillott iehor, meta r-raba' mqabbel ghand iz-zewg gabillotti huwa ta' sid wiehed, ma jimpurtax dritt ta' servitu' ta' passagg; u ghalhekk id-dispozizzjonijiet tal-ligi dwar is-servitu' ta' passagg ma japplikawx ghall-kaz. Izda dawk l-istess dispozizzjonijiet jistghu jghinu biex jigi stabbilit jekk il-pretiz dritt fil-kaz jikkonkorrix jew le. Meta fond detenut bi qbiela jigi maqsum bejn diversi gabillotti u dak il-fond qabel il-qasma kien jaghti ghat-triq publika, ma hux lecitu lill-kondividenti li jixhtu l-passagg fuq raba' iehor minhabba li b'effett ta'dik il-qasma xi wahda mill-porzjonijiet maqsum tista' ssib ruhha mighajr moghdija ghat-triq publika; u ghalhekk dik il-bicca raba' ma jistax jinghad li hija interkjuza. Lanqas ma tista' ssib gustifikazzjoni l-pretensjoni ta' dritt ta' passagg fuq raba' iehor fis-semplici fatt li l-fond li dwaru huwa pretiz il-passagg jinsab boghod mit-triq publika. Biex servitu' ta' passagg tista' tigi akkwistata bil-preskrizzjoni, jehtieg li l-fond pretiz dominanti ma jkollux hrug fuq it-triq pubblika; immajekk dak il-fond ikollu hrug iehor fuq it-triq publika, dik is-servitu' tista' biss tigi akkwistatabis-sahha ta' titolu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni