Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section , Page 374

Judgement Details


Date
13/03/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE FENECH vs AVUKAT DR. ANTONIO CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - DEPOZITU - KOMPETENZA - RATIZZAZZJONI TA' SPEJJEZ
Summary
It-tribunal kompetenti biex jiehu konjizzjoni ta' talba ghall-apporazzjoni ta' ratizzazzjoni ta' spejjez li saru fi proceduri quddiem il-Board tal-Kera huwa t-tribunal ordinarju, u mhux il-Board tal-Kera. Ma jajjutax dan il-principju l-fatt li l-parti li topponi dik ir-ratizzazzjoni tkun iddepozitat is-somma li jidhrilha li hija dovuta taht l-awtorita' tal-Qorti ordinarja. Depozitu simili ma jirradikax il-kompetenza tat-tribunal ordinarju; ghax min jitlob ir-ratizzazzjoni mhux talli ma jkunx qieghed jitlob l-izbank ta' dak id-depozitu, jew jaghmel kwistjonijiet fuqu, imma anzi ikun qieghed implicitament jipprexindi minnu, meta fit-tahrika jadopera l-kliem "inattiz id-depozitu". Lanqas matista' tigi argumentata minn depozitu simili s-sottomissjoni tad-depozitant ghall-Qorti li taht l-awtorita' taghha jkun sar id-depozitu: ghax xi tratta ta' kompetenza "per materia", li hija ta' ordnipubliku, u mhix rinunziabili. Imma kawza ta' ratizzazzjoni ta' spejjez inkorsi fi proceduri li saruquddiem il-Board tal-Kera hija ta' natura tali li ma tidholx, la fl-iskop generali tal-ligi tal-kera, u lanqas fl-iskopijiet specifici li jidhru mid-dispozizzjonijiet ta' l-istess ligi; u ghalhekk kawza simili tidhol fil-kompetenza tat-tribunal ordinarju, indipendentement mill-fatt li taht l-awtorita' tat-tribunal ordinarju jkun sar id-depozitu fuq imsemmi. U dan avvolja l-Board tal-Kera huwa requestit mill-poter li jezegwixxi intenzi tieghu, u l-approvazzjoni tar-ratizzazzjoni hija pre-ordinat ghal dik l-ezekuzzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info