Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section , Page 121

Judgement Details


Date
05/04/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
NEG. JOSPEH CALSCIONE NE vs CARMELO SCHEMBRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1920 TAL-KODICI CIVILI - ART. 46 TAL-KAP. 109 - BOARD TAL-KERA - KOMODAT - KOMPETENZA - LOKAZZJONI - ORDINANZA XXVIII TAL-1947 - SULLOKAZZJONI
Summary
Il-komodat, jew self ghall-uzu, huwa l-kuntratt li bih wahda mill-partijiet tikkunsinna haga lill-parti l-ohra sabiex din tinqeda biha, bla hlas, ghal zmien jew uzu determinat, bl-obligu lil dak li jirceviha li jrodd il-haga nnfisha. Karattur esenzjali tal-komodat huwa l-gratuwita` tal-prestazzjonital-haga. Kumpens nomianti ma jhassarx il-komodat; imma jrid ikun kumpens zghir u insinifikanti.U ghalhekk, fil-kaz li uzu tal-haga jigi motghit b'korrispettiv, jezola l-komodat u tissubentra l-figura tal-lokazzjoni. Skond le=menda introdotta bl-Oridnanza XXVII ta` l-1947 lill-Kap. 109, il-kelma "akkuza" tikomprendi fost affaijiet ohra, kwalunkwe ftehim li per mezz teighu xi jedd reali jew personali fuq xi fond liema jedd ihaddan dak ta` l-okkupazzjoni tal-fond jigi mogthi taht xi titolu oneruz jew kommutativ, avvolja ma jkunx gie stabbalit zmien determinat ghald ak l-uzu. U s-sullokazzjoni mhix eskluza min dik l-Ordinanza. ghaldaqstant, jeekk jigi eskluz mill-ftehim il-komodat u tissubetra l-figura tal-lokazzjoni jew tas-sullokazzjoni, it-tribunal kompententi biex jiehu konjizzjoni ta` talba ghar-ripreza tal-pussess tal-fond li jifforma l-oggett ta` dak il-fethim huwa l-Board tal-Kera.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info