Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section , Page 38

Judgement Details


Date
12/02/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELO GAUCI vs EMMANUELE CACHIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMODATION" - "HARDSHIP" - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI - ZGUMBRAMENT
Summary
Skond il-ligi, l-offerta ta' "alternative accommodation" mhix kondizzjoni "sine qua non" biex is-sidikun jista' jiehu pussess tal-fond tieghu. U skond il-gurisprudenza, is-sid li jinsab zgumbrat jista' jiehu pussess tal-fond tieghu li hu mikri ghand haddiehor biex imur joqghod fih, ghax hu jsofri"hardship" akbar jekk it-talba tieghu tigi michuda, milli jista' jsofri l-kerrej, anki jekk ghal danma jkunx hemm "available accomodation", jekk dik it-talba tigi milqugha. Fil-kaz, imbaghad, li s-sid li hu zgumbrat joffri lill-inkwilin tieghu "alternative accomodation", ma hix accettabili c-cirkustanza li l-fond minnu offert huwa "available" anki ghalih u jista', jekk irid, imur joqghod fih hu,ghax diversament kull min joffri "alternative accomodetion" isib ruhu f'pozizzjoni aghar minn ta' min ma joffri xejn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info