Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section , Page 77

Judgement Details


Date
26/02/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
JOSEPH CACHIA vs ROSE BELLIZZI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 4(4) TAL-ORDINANZA XVI TAL-1944 - HANUT - LOKAZZJONI - PREFERENZA
Summary
L-Ordinanza XVI ta' l-1944 tistabbilixxi illi, meta dar tkun iggarrfet bil-hidma tal-gwerra u mbaghad tigi riskostruwita, u sid il-kera ma jkunx irid id-dar biex joqghod fiha hu stess, l-inkwilin li ghandu kienet l-ahhar mikrija d-dar ghandu jigi perfett fil-lokazzjoni l-gdida ghal kwalunkwe individwu iehor li ma jkunx axxendent jew dixxendent, tant bid-demm kemm bi zwieg, jew hu jew oht l-istesssid. Imma din id-dispozizzjoni tapplika biss ghad-djar ta' l-abitazzjoni, u mhux ukoll ghall-hwienet: u ghalhekk hija mehtiega l-indagini jekk il-fond ghandux jigi kunsidrat bhala dar ta' l-abitazzjoni jew bhala hanut. Fil-kaz prezenti l-Ewwel Qorti akkordat lill-attur dan id-dritt ta' preferenzafuq ir-rifless li fil-fehma taghha l-fond, skond id-destinazzjoni principali u preponderanti tieghu,kellu jigi kunsidrat bhala dar ta' l-abitazzjoni; izda l-Qorti ta' l-Appell irrevokat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti ghax zammet illi l-fond kellu jigi kunsidrat bhala hanut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info