Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section , Page 367

Judgement Details


Date
06/03/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ALFREDO TONNA vs VINCENZA BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONKUBINAT - LOKAZZJONI - TITOLU - ZGUMBRAMENT
Summary
Il-lokatur li jrid jizgombra minn fond tieghu, li huwa mikri, persuna li qieghda tokkupa dak il-fondghax giet imdahhla fih mill-inkwilin ma jistax jagixxi kontra dik il-persuna billi jallega li qieghda tokkupa l-fond bla titolu. Dik il-persuna ma hix kompetenti biex tikkontesta kawza ghax-xoljiment tal-lokazzjoni li tezisti favur l-inkwilin; u sakemm ma tigix xjolta l-lokazzjoni, l-inkwilin ghandu d-dritt kollu jzomm u jippermetti lil dik il-persuna li tokkupa l-fond. Jekk imbaghad dik il-persuna tkun tikkommora f'dak il-post bhala l-konkubina ta' l-inkwilin, dan il-fatt ma jibdel xejn affattu l-aspett guridiku tal-legittimazzjoni passiva; izda jista' jaghti lok ghal kwistjoni ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info