Reference: Volume 32D (1946), Part No. 2, Section , Page 370

Judgement Details


Date
04/06/2000
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
N/A
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 216 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - OMISSA DECISIONE - SENTENZA
Summary
Il-pronuncja tal-Qorti fuq talba, jew-meta l-ligi ma tirrikjedix diversament-fuq eccezzjoni proposta, tista' tkun implicita. U dan jigri meta din il-pronuncja tkun konsegwenza necessarja tal-pronuncja espressa. F'dan ilkaz ikun bizzejjed li mill-parti razzjonali tas-sentenza jkun jidher li tkun giet mehuda in kosiderazzjoni t-talba jew l-eccezzjoni, impliita milqugha jew michuda, ossija li jkuninzamm kont taghhom, sabiex ma jkunx hemm vjolazzjoni tad-dispozizzjoni tal-ligi li tghid li s-sentenza ghandha qabel xejn ikun fiha r-ragunijiet li fuqhom il-Qorti tkun ibbazat il-pronuncja taghha.Ghaldaqstant, meta sentenza tigi moghtija kontra konvenut u mhux ukoll kontra konvenut iehor, imma r-ragunijiet espressi fis-setenza li habba fihom it-talba giet milqugha kontra wiehed huma inkompatibili mal-kundanna ta' l-iehor, ma hux il-kaz ta' decizjoni ommessa ghar-rigward tal-konvenut l-iehorli ma giex espressament kundannat jew liberat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info