Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section , Page 363

Judgement Details


Date
06/02/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
MARGARET CAMILLERI vs PUBLIO STELLINI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - KAPITOLU - KONTUMACJA - SUBIZZJONI
Summary
Il-fatt li l-konvenut ma kienx avzat jew infurmat bid-data tad-differiment tal-kawza, u li ghalhekkma deherx meta giet imsejha l-kawza, huwa zball vincibili, u ma jiggustifikax il-kontumacju. In-nuqqas ta' dehra tal-konvenut quddiem il-Qorti meta gie lilu deferit il-kapitolu ma kienx dovut ghat impediment legittimu, imma jammonta ghal kontumacja kolpuza. Ghalkemm il-kapitolu ma jinghadx fih lihu ghas-subizzjoni "tal-konvenut" pero' jekk il-konvenut huwa wiehed ma tigix affettatu l-validita'tal-kapitolu, ghalkemm dan seta' jigi vergat ahjar.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info