Referenza: Volum 38A (1954), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 307

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/05/1954
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
AVV. DR. MAURICE AGIUS VADALA' NE. vs NEG. PIETRO SOROTTO NE. ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AGENT TA' VAPUR - CITAZZJONI - EKWIPOLLENZA - KAPTAN - KAWZALI - KONSENJA TAL-MERKANZIJA - POLZA TAL-KARIKU - UZU KUMMERCJALI
Fil-Qosor
L-agent tal-vapur ghandu l-obligu li jikkonsenja lid-destinatarju l-merkanzija fuq il-moll. Sal-mument tal-konsenja tal-merkanzija, din tibqa' fir-responsabilita' ta' l-agent; imma malli l-agent jikkonsenja lid-destinatorju n-numru ta' rjus li dan kellu jircievi skond il-polza tal-kariku ir-responsabilita' ta' l-agent tieqaf hemm; u l-vapur ma hux responsabili fin-nuqqas ta' xi fatt jew xi nuqqasaddebitabili lill-Kaptan jew lill-agent ghall-kwantitativ jew piz, kif jinghad fil-kondizzjonijiettal-polza tal-kariku. B'mod li, jekk ma jigix pruvat ebda fatt jew nuqqas simili, ghandu jigi ritenut li, malli l-agent jikkonsenja fuq il-moll lid-destinatarju n-numru ta' rjus skond il-polza tal-kariku, ir-responsabilita' tieghu hi ezawrita; sale dejjem li ma jkunx hemm ebda "breach of contract or data" da parti tal-kaptan jew ta' l-agent. F'materja ta' konsenja ta' merkanzija mill-agent jew kaptan tal-vapur lil diversi destinatarji, huwa uzu li, meta l-merkanzija fi xkejjer destinati ghal diversi destinatarji ma tistax tingharaf, kull wiehed mid-destinatarji, huwa uzu li, meta l-merkanzija fi xkejjer destinati ghal diversi destinatarji jircievi n-numru ta' rjus, ossija xkejjer, ghalih destinati skond il-polza tal-kariku; isir l-uzin, a spejjez tad-destinatarji, man mano li dawn jircievu l-konsenja tar-rjus; u kull wiehed jistenna minghajr ma jmiss l-ixkejjer qabel l-uzin, ir-rizultat finali; biex imbaghad, jekk ikun il-kaz, issir ir-ratifikazzjoni, billi min ikun ha piz aktar milli jmissu jaghtih lil min ikun ircieva anqas; u f'kaz ta' deficjenza fil-piz, din tigi sopportata proporzjonatament certa kwantita' ta' rjus biex taghmel tajjeb ghall-eventwali deficjenza. Fil-kaz ta'domanda ta' destinatarju ta' merkanzija kontra l-kaptan jew l-agent tal-vapur, ghax dak id-destinatarju jkun ircieva merkanzija anqas milli kellu jircievi, jekk fil-kawzali fic-citazzjoni tissemma l-htija tal-kaptan u/jew ta' l-agent tal-vapur, imma fl-istess hin issemma wkoll l-iskambju ta' l-ixkejjer tal-merkanzija ta' l-attur ma' dawk ta' destinatarju iehor bhala fattur tan-nuqqas li minnu jilmenta l-attur, tista' anki, b'ekwipollenza, fuq l-istess citazzjoni u fl-istess kawza, tigi affrontata u deciza l-kwistjoni tar-responsabilita' jew le tad-destinatarju l-iehor, jekk dan ikun gie msejjah fil-kawza. Ghax il-fatt tal-kaptan/jew l-agent tal-vapur ma hux maghmul jikkonsisti f'xi fatt lima hux bl-ebda mod konness mad-destinatarju l-iehor, imma hu maghmul jikkonsisti filli sar skambjuta' l-ixkejjer, cjoe' fatt li jikkoinvolgi lid-destinatarju l-iehor.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni