Reference: Volume 38A (1954), Part No. 1, Section , Page 95

Judgement Details


Date
01/03/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
EDGAR BALDACCHINO ET vs ONOR. DR. TOMMASO CARUANA DEMAJO LL.D., NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"CINEMATOGRAPH FILMS (PROHIBITION OF IMPORTATION) REGULATIONS, 1954" - APPELL LILL-MAESTA' TAGHHA R-REGINA FIL-KUNSILL PRIVAT - IMPORTAZZJONI - KWISTJONI TA' IMPORTANZA PUBLIKA JEW GENERALI - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 67 TA' L-1954 - ORDER IN COUNCIL TAT-22 TA' NOVEMBRU 1909, SECT. 2 (B)
Summary
Sabiex il-Qorti tezercita d-diskrezzjoni taghha biex takkorda jew tichad il-permess ghall-appell minn sentenza taghha lill-Kumitat Gudizzjarju tal-Maesta' Taghha r-Regina, fuq il-motiv ta' kwistjoni ta' importanza kbira generali jew publika, jehtieg illi l-kwistjoni tkun ta' importanza talment kbirau eccezzjonali li tiggustifika lill-Qorti, wara li tqis specjalment ic-cirkustanzi kollha tal-kaz,tezercita dik id-diskrezzjoni. Fil-kaz prezenti saret talba biex il-Gvern jappella lill-Maesta' Taghha r-Regina fil-Kunsill Privat minn sentenza dwr il-projbizzjoni ta' l-importazzjoni f'dawn il-Gzejjer u tal-konsenja lill-importatur ta' pellikoli cinematografici ta' origini sovjetika; u l-Qorti cahdet il-permess biex isir dak l-appell billi zammet illi fic-cirkustanzi tal-kaz ma kienetx tirrikorri dik l-importanza kbira generali jew publika.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info