Reference: Volume 32F (1946), Part No. 4, Section 2, Page 1021

Judgement Details


Date
15/07/1946
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GIUSEPPE AXIAK
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2 U 19 TAL-KODICI TAL-LIGIJIET TAL-PULIZIJA - PASSAGG - SQAQ - TRIQ
Summary
Hadd ma jista', minghajr licenza tal-Pulizija, jibni fi djar jew f'bini iehor, ebda haga li tisporgifuq it-triq. Il-kelma "triq" tfisser triq, hara, sqaq, pjazza, fortifikazzjoni, jew lok iehor ta'passagg publiku. Meta l-privat jikkontribwixxi l-art ghall-formazzjoni ta' triq, intiza l-kelma fis-sens ampju ta' passagg publiku, u jkun assoggetta t-triq hekk formata ghal passagg publiku, avvoljahuwa jikkonserva l-proprjeta' ta' l-art, dik l-art tigi assoggettata ghall-osservanza tal-Ligijiettal-Pulizija. Ghax f'din il-materja ma hix il-proprjeta' tat-triq li hija importanti, imma c-cirkustanza jekk it-triq tkunx post ta' transitu publiku. Ghalhekk, min iwahhal fil-proprjeta' tieghu bieb li jinfetah ghal barra fi sqaq minghajr licenza tal-Pulizija, jikser id-dispozizzjoni relativa tal-Ligijiet tal-Pulizija, avvolja dak l-isqaq huwa format "ex agris privatorum", jekk jirrizulta li dak l-isqaq huwa miftuh ghall-passagg publiku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info