Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 670

Judgement Details


Date
12/10/1950
Court
CIVIL, SECOND HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
ANTONIO BORG ET. vs FEDELE FRENDO ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 540 TAL-KODICI CIVILI - DIVIZJONI - DRITT TA' OZZJONI
Summary
Il-ligi taghti d-dritt lil dak il-kondividenti li fiz-zmien tal-qasma jkollu beni immobili min-natura taghhom, u vicini ghal xi wiehed mill-fondi komuni li jkunu sejrin jinqasmu, li jitlob li dak il-fond jigi assenjat lilu fil-qasma. Dan id-dritt ghandu l-fondament tieghu ekonomiku fuq il-konsolidazzjoni tal-proprjeta', u biex jigu evitati kwistjonijiet bejn il-vicini lijkollhom proprjeta kontigwa - fondament li huwa simili ghal dak li jinsab a bazi tad-dritt tar-retratt bit-titolu ta' vicinanza. Il-ligi ma tghidx x'ghandu jsir meta dak id-dritt ta' azzjoni jikkompeti lil aktar minn wiehed fost il-kondividenti; imma l-ligi lanqas tghid illi f'kaz simili dak id-dritt ma jiehdu hadd. Ghalhekk xi hadd irid jiehdu, u allura ghandu jigi preferit dak fost il-kondividenti li jkun jippossjedi fond li jmiss mal-fond komuni f'estensjoni akbar. Il-ligi ma taghmel ebda limitazzjoni ghal dan id-dritt hlief dik li jkun hemm beni ohra immobili in komun li minhabba jistghu jigu assenjati lil kullwiehed mill-kondividenti l-ohra sehem bejn wiehed u iehor ta' l-istess natura u valur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info