Reference: Volume 32F (1946), Part No. 4, Section 2, Page 1019

Judgement Details


Date
01/07/1946
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GIUSEPPA ARENA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 625 TAL-KODICI KRIMINALI - DEMENZA - XHIEDA
Summary
Digriet tal-Qorti tal-Magistrati li jkun cahad it-talba ta' l-imputat biex jixhed fuq il-kaz wara lidak l-imputat gie sottomess ghal perizja psikjatrika, u jkun gie dikjarat minn dik il-perizja bhalali ma hux f'sensieh, huwa appellabili. Pero' digriet simili ma hux censurabili; ghaliex (a) il-ligi tghid li jista' jixhed kull min hu f'sensieh, u fil-kaz dak l-imputat huwa dikjarat li ma hux f'sensieh; (b) jekk dik ix-xhieda hija ntiza biex tixhet dawl fuq il-kwistjoni tad-demenza, ma hemmx bzonnha, mentri jekk hija ntiza in konnessjoni mal-meritu, il-kawza ma tkunx ghadha waslet f'dak l-istadju, u lanqas tista' tasal meta l-perizjand ma jkunx kapaci "to stand trial"; (c) meta jkun hemm diskussjoni ta' l-incident tad-demenza, l-istadju li fih l-imputat jista' joffri x-xhieda tieghu jkun ghadu ma wasalx.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info