Referenza: Volum 34B (1950), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 463

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/01/1950
Qorti
CIVIL, SECOND HALL
Ġudikatura
CAMILLERI ALBERT V.
Partijiet
DOLORES GALEA vs ANGELO GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1366 (1) U 1905 TAL-KODICI CIVILI - CURKETT TAR-RABTA - CURKETT TAT-TIEG - DONAZZJONI - EREDITA` - KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI - LIKWIDAZZJONI - RIGALI - SPEJJEZ FUNERARJI - SPONSALI
Fil-Qosor
Dak kollu li r-ragel u l-mara jew il-wiehed jew l-ohra, ikunu jippossjedu meta jinhall iz-zwieg , huwa prezunt li jidhol fil-komunjoni ta' l-akkwisti sakemm ma jigix pruvat il-kuntrarju. Imma jekk it-titolu ta' l-akkwist ikun ezistu minn qabel iz-zwieg, il-haga hekk akkwistata ma tidholx fil-komunjoni, avvolja l-pussess taghha jigi akkwistat fil-kors taz-zwieg. Ir-rigali, li l-gharajjes jaghtu lil xulxin waqt l-gherusija huma kunsidrati bhala moghtija in kontemplazzjoni taz-zwieg futur, u jitqiesu bhala li gew moghtija biex min ircevihom ikollu biss l-uzu taghhom waqt iz-zwieg. Ghaldaqstantdawk ir-rigali ghandhom jirritornaw ghand min ikun tahom meta jispicca z-zwieg, jew ghand il-werrieta tieghu; salva l-prova li d-donazzjoni taghhom tkun saret bil-fehma li kellhom jghaddu definitivament fil-proprjeta' tad-donatarju. Dwar ic-curkett tat-tieg u c-curkett tar-rabta l-ligi ma tghid xejn; pero' l-kwistjoni hija rizoluta mill-gurisprudenza fis-sens illi, wara x-xoljiment taz-zwieg, ic-curkett tat-tieg jibqa' tal-mara jew tal-werrieta taghha; u anki c-curkett tar-rabta jirritorna ghandha jew ghand niesha. L-ispejjez funerarji huma a kariku ta' l-assi tal-persuna li mietet u li ghaliha saru dawk l-ispejjez.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni