Reference: Volume 34B (1950), Part No. 3, Section , Page 738

Judgement Details


Date
10/01/1950
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
LEWIS CAMILLERI vs SPIRIDIONE MIZZI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI D'OPERA - PROSSENETIKU - SENSERIJA
Summary
Biex persuna tkun intitolata titlob senserija, jew prossenetiku, jehtieg, fost affarjiet ohra. U l-intromissjoni taghha tkun giet rikjesta jew almenu accettata, sija pure tacitament, miz-zewg kontraenti jigifieri hemm bzonn li l-partijiet ikunu nkarikaw, jew almenu accettaw, is-sensal bhala tali.Meta ma jirrikorrux l-elementi tas-senserija, allura l-persuna li tkun intromettiet ruhha b'inkarikuta' wahda mill-partijiet, tista' jkollha jedd ghal kumpens bhala lokatrici d'opera. Ghaldaqstant ma jistax ikun hemm lok la ghal senserija u lanqas ghal kumpens bhala mandatarju retribwibili, meta ma jkunx hemm inkariku jew accettazzjoni tas-servigi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info