Reference: Volume 32F (1946), Part No. 4, Section 2, Page 1016

Judgement Details


Date
01/07/1946
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMEL VELLA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Il-ligi li tipprojbixxi l-imhatri fuq ir-rizultati ta' partiti tal-football f'postijiet li jkunu mxandra bhala li fihom ma jistghux isiru dawk l-imhatri, taghti ferm importanza ghax-xandir tal-lokal,ur riedet tassikura li dan ix-xandir isir effikacement. Dik il-ligi ghandha tiftihem fis-sens illihu bizzejjed illi almenu wiehed mill-istadji ta' l-imhatra jkun zvolga ruhu fil-lokal projbit; u l-istadju li fih isir il-hlas tal-flus ta' l-imhatra huwa stadju ta' l-akbar importanza; b'mod li jekkil-hlas tal-flus isir fil-lokal projbit hemm il-kontravvenzjoni, avvolja l-istadju inizjali ta' l-imhatra jkun sar band' ohra. Bil-kelma "lokal" ma ghandux jiftiehem biss proprju l-post projbit, immaanki l-inhawi tieghu. Imma jekk il-projbizzjoni ma tkunx saret ukoll bl-affissjoni ta' l-ordni tal-projbizzjni fil-lokal li ghalih tirriferixxi dik il-projbizzjoni, ma hemmx il-kontravvenzjoni; ghaxl-affissjoni ta' dak l-ordni hi wahda mill-kondizzjonijiet ta' l-imputabilita'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info