Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 490

Judgement Details


Date
22/02/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
-
Parties
MARIA ELLUL BONNICI vs FELICE MERCIECA ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Il-provi li jkunu saru f'kawza civili u li jkunu ddimostraw l-ezistenza ta' fattijiet determinanti,huma attendibbli u jistghu jigu nvokati f'gudizzju iehor sussegwentementi bejn l-istess partijiet fejn titwieled disputata dwar il-provi ikunu saru u ngabru fil-kontraddittorju ta' l-istess partijietu bl-osservanza tal-forma li trid il-ligi. Din ir-regola ssofri limitazzjoni meta l-provi jkunu ngabru fi process kriminali fis-sens li dawk il-provi ma jistghux jigu mpurtati fi process civili, jekkil-kontroparti topponi ruhha. Imma jekk ir-riferenza ghall-provi dokumentali eziluti fil-procediment kriminali, dik ir-riferenza hija permessa. Fil-kaz prezenti l-attur ibbaza t-talba tieghu fuq provi li kienu saru permezz ta' perizja f'kawza civili previdenti bejn l-istess partijiet u l-konvenutippretenda li f'dan it-tieni gudizzju ma kienetx tiswa l-prova per mezz tal-perizja li saret fil-kawza ta' qabel. Il-Qorti cahdet din il-pretensjoni tal-konvenut, u qatghet li ma kienx hemm lok li ssir perizja gdida, imma li kellha tiswa l-perizja maghmula fil-kawza ta' qabel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info