Reference: Volume 34B (1950), Part No. 3, Section , Page 781

Judgement Details


Date
09/03/1950
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-QORTI vs CATERINA CACHIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"TIMORE RIVERENZIALE" - APOLOGIJA - ART 996 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - AWTORITA` TAL-QORTI - DISPREZZ - MARA - NOTIFIKA
Summary
Min jirrifjuta li jircievi n-notifika ta' att gudizzjarju dirett ghal hadd iehor, meta huwa obligatjaccetta dik in-notifika skond il-ligi, jikkostitwixxi att ta' disprezz ghall-awtorita' tal-Qorti.Jekk il-persuna li tirrifjuta n-notifika tkun mara mizzewga, ma tkunx skuza ghaliha r-raguni illi hija rrifjutat dik in-notifika bl-ordni ta' zewgha: ghaliex ikun kemm ikun kbir il-biza' riverenzjalital-mara lejn zewgha, dak il-biza' xejn ma jiswa quddiem l-ordnijiet legittimi ta' l-ufficjali tal-Qorti jew tal-Pulizija. L-iskuza li jitlob min ikun hati ta' dan id-disprezz tista' tiswa ghall-mitigazzjoni tal-piena; imma l-htija tibqa' hemm.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info