Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 675

Judgement Details


Date
13/10/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
GIUSEPPE ATTARD ET. vs PASQUALE ATTARD ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMINISTRAZZJONI - EKWIPOLLENZA - KONTIJIET - KWITTANZA - LIKWIDAZZJONI TA' EREDITA'
Summary
F'kawza ta' likwidazzjoni ta' eredita', fejn jigi mharrek anki min kien jamminstra l-beni ereditarji, avvolja dan mhux wiehed mill-eredi, dak l-amministratur ma jistax jghid li ma ghandux interess fil-kawza u li kwindi ghandu jigi liberat mill-osservanza tal-gudizzju; u dan avvolja ma jkunx hemm domanda specifika biex huwa jigi kundannat iragga' lura l-oggetti li kienu that l-amministrazzjoni tieghu u li nstabu neqsin, sabiex jigu mdahhlin fil-likwidazzjoni. Ghax it-talba ghal-likwidazzjoni timplika "per equipollens" it-talba kontra dak l-amministratur biex jirritorna dawk l-oggetti. L-akkoljiment ta' din it-talba implicita ma hix decizjoni "ultra petita" jew "extra petita". Lanqas ma jista' l-amministratur hekk citat jopponi kontra din il-konkluzjoni l-fatt li huwa kien gie definitivament kwittat mill-amministrazzjoni tieghu; ghax fil-gurisprudenza hija unanimament accettata l-opinjoni illi, fil-kaz ta' zball jew ta' approprjazzjoni ngustifikata tal-mandatarju, li jinkixfu wara l-kwittanza finali, il-mandanti jistghu jitolbu kontra dak il-mandatarju l-korrezzjoni ta' l-izball jewir-ritorn ta' l-oggetti li jkunu baqghu f'idejh, anki jekk ikunu baqghu f'idejh mhux b'fini doluz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info