Reference: Volume 32F (1946), Part No. 4, Section 2, Page 1011

Judgement Details


Date
01/07/1946
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ANTHONY ATTARD ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Il-vjolenza li tigi uzata precizament bhala forma ta' rezistenza ghall-adempiment ta' dmiru da partita' ufficjal publiku tintegra l-element intenzjonali ta' attakk u rezistenza lil dak l-ufficjal. Huwa veru li l-ufficjal publiku li jagixxi arbitrarjament jisvesti ruhu mill-kwalita' ta' ufficjal publiku; imma hu vera wkoll illi hemm bzonn li l-imputat li jitlob din l-iskriminanti ma jkunx ittrasmoda f'eccessi li ma kienux mehtiega; u jehtieg ukoll illi l-pretiza arbitarjeta' ta' l-ufficjal publiku tkun tat lok ghall-vjolenza. Imma biex tkun applikabili d-dispozizzjoni tal-ligi li tikkontempla r-reat ta' attakk u rezistenza kommess minn tliet persuni jew izjed, hemm bzonn li l-att tat-tielet persuna, jew tal-persuni l-ohrajn, ikun "volut" fis-sens tal-ligi mit-tnejn l-ohra. Jekk tnejn min-nies li jahbtu ghal ufficjal publiku b'operat reciproku "volut" ma jkunux urew li riedu, qabel jewwara l-fatt, il-ko-operazzjoni ta' persuni ohra, huma ma ghandhomx ibatu l-konsegwenzi tal-partecipazzjoni ta' dawk il-persuni l-ohra; u ghalhekk ghalihom hija applikabili l-ligi li tikkontempla l-attakk u rezistenza kommess minn persuna wahda jew tnejn, li ggib peina anqas.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info