Reference: Volume 34B (1950), Part No. 3, Section , Page 749

Judgement Details


Date
07/02/1950
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GENEROSO CUTAJAR vs GEORGE ZAHRA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - LOKAZZJONI - RIPARAZZJONIJIET
Summary
In linea ta' massima, il-lokatur li ma jiddecidix jitlob ir-rizoluzzjoni tal-lokazzjoni, ghandu jistenna sakemm tispicca l-lokazzjoni sabiex ifittex ghad-danni li l-inkwilin jaghmel fil-fond. Din ir-regola pero' ma hix assoluta, u tista' ssofri eccezzjoni meta, jekk tigi atteza t-terminazzjoni tal-lokazzjoni, jista' jkun hemm hsara ghall-lokatur. Fil-kaz prezenti gie ritenut illi kienu jikkonkorru cirkustanzi li kienu jiggustifikaw l-applikazzjoni ta' dina l-eccezzjoni ghar-regola generali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info