Referenza: Volum 34B (1950), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 612

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/07/1950
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CAMILLERI ALBERT V.
Partijiet
CARMELO BEZZINA ET vs GIO MARIA BONNICI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1481 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI REDIBITORJA - BEJGH - TERMINU - VIZZJU OKKULT
Fil-Qosor
Sabiex jigi deciz f'kull kaz jekk il-vizzju jew difett fil-haga mixtrija jkunx apparenti jew okkult,dan il-fatt jidddependi mill-kriterju ta' l-apprezzament tal-fattijiet u tac-cirkustanzi taz-zmien,post, mal u persuna, li necessarjament irid ikun imholli fl-ekwita' u l-buon sens tal-gudikant. Biex il-venditur ikun melus mill-obligu tal-garanzija "ex jure", hemm bzonn ta' zewg kondizzjonijeit ucjoe li l-vizzju jkun apparenti u li x-xerrej seta' jafu wahdu. U l-ligi ma tirrikjedix lix-xerrejdiligenza u attenzjoni straordinarja, imma dik ordinarja; b'mod illi anki jekk il-vizzji jkun apparenti ix-xerrej ma jitlefx id-dritt li jirrifjuta l-oggett billi jkun gie lilu konsenjat jek huwa majkollux l-agju u l-opportunita' li jezamina l-haga u jinduna "de risu" bid-difett apparenti. F'kazsimili x-xerrej ma jkollux dritt jippreponi l-azzjoni redibitorja ghax il-vizzju mhux akkult; imma meta jiskopri d-difett ikollu dritt jipproponi l-azzjoni "ex contractu" jew l-eccezzjoni "non adimpleti contractus". Lanqas ma huwa redibitarju l-vizzju jekk, ghalkemm filwaqt tal-kuntrattazzjoni jewtar-ricezzjoni tal-haga l-vizzju ma jkunx vizibli ix-xerrej jista' jinduna bih li ftit attenzjoni ubi ftit ezami, jew jekk ikun oggett normalment suggett ghall-prova meta l-istess tista' ssir bil-facilta' jew li jkun juri sintomi li x-xerrej tal-mestier suppost li jinduna bihom u ma jistghux jisfuggulu b'semplici harsa u ezami succint. Fi kliem iehor il-vizzju huwa redibitarju meta , filwaqt tal-kuntrattazzjoni jew tar-ricezzjoni tal-haga akkwistata, il-haga ma tipprezentax tracci li jirriduvaw l-ezistenza ta' difetti li x-xerrej medjokrement attent u diligenti ma jkunx jista' jaghrafhom u jivvalutahom wahdu. Id-difett jista' jkun mohbi ukoll jekk ma ikunx jista' jimmanifesta ruhu hlief bl-uzu tal-haga. It-terminu ghall-ezercizzju ta' l-azzjoni redibitorja jibda jghaddi minn dak inharli fih seta jkun li x-xerrej jikxef id-difett mohbi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni