Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 625

Judgement Details


Date
18/08/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
TABIB PAWLU BOFFA ET vs FRANK AGIUS ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"NOMINATION PAPER" - ART. 12 (2) U 7 (1) TAL-KAP. 163 - ASSEMBLEA LEGISLATIVA - ELEZZJONI
Summary
Malli l-kandidat ghal elezzjoni li tkun sejra ssir ta' membri ta' l-Assemblea Legislativa jipprezenta n-"nomination paper" tieghu, u din tigi accettat mill-Kummissarji Elettorali, dik in-"nomination paper" issir ta' dominju publiku, u ma tistax tigi minsusa, la b'xi zieda u lanqas b'xi tnaqqis. U ghalhekk, wara li n-"nomination paper tal-kandidati tkun giet accettata minn dawk l-ufficjali, huwa ma jistax jitlob li ssir xi alterazzjoni fiha; u l-Ufficjali msemmija ma jistghux jippermettu dak l-alterazzjoni, lanqas jekk iridu. Meta n-"nomination paper" tigi prezentata, il-Kummissjunarju Elettorali jistghu jirrifjutawha jekk ikun fiha xi desinjazzjoni tal-kandidat li huma, fid-diskrezzjoni taghhom, jidhrilhom li ma ghandhomx japprovawha; u d-decizjoni taghhom, jidhrilhom li ma ghandhomx japprovawha; u d-decizjoni taghhom dwar daqshekk, tajba jew hazina, ghandha tigi rispettata u hija insindakabbli. Il-kandidat ma jistax jallega li dik id-destinazzjoni tieghu fin-"nomination paper" tinteressa lilu biss; ghax il-Kummissjunarju Elettorali jigu nominati u inkarikati biex imexxu l-elezzjoni fl-interess ta' ebda partit, imma biss biex jaghmlu dak li jidhrilhom li huwa mehtieg ghat-tmexxija ta' l-l-elezzjoni. Ghaldaqstant, jekk fid-diskrezzjoni taghhom jidhrilhom li ma ghandhomx jaccettaw "nomination paper" li jkun fiha xi destinazzjoni tal-kandidat li huma jidhrilhom li ma ghandhomx japprovaw, mhux il-kaz li wiehed jidhol fil-meritu ta' l-ezercizzju ta' dik id-diskrezzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info