Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 646

Judgement Details


Date
10/10/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
MICHELE TABONE ET. vs EMMANUELE SAMMUT NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ESPRESSA JEW TACITA - RINUNZJA
Summary
Rinunzja espressa ghal dritt hemm bzonn li tirrizulta minn espressjonijiet cari u univoci, u mhux minn espressjonijiet generici. Barra minn dan, biex dik ir-rinunzja tkun effikaci trid issir minn minghandu d-disponibilita' tad-dritt jew haga rinunzjata; b'mod li min jaghmel ir-rinunzja jista' jirrinunzja biss ghal dak li imiss lilu, u mhux ukoll ghal dak li hu ta' haddiehor. Rinunzja tacita ghandha tigi nterpretata tant restrittivament illi ma' fatti li minnhom dik ir-rinunzja trid tigi desanta ma tkunx tista tingibed kongettura ohra hlief il-propozitu evidenti tar-rinunzja. Hemm bzonn lidin tirrizulta minn att jew kumpless ta' atti li jissapponu necessarjament fir-rinunzjant l-intenzjoni li huwa jobdika d-dritt tieghu. In kwantu ghall-ezami dwar in-natura ta' l-att u l-effikacja tieghu bl-imperu r-rinunzja, dan l-ezami huwa rimess ghall-apprezzament tal-gudikant, li ghandu jiehu in konsiderazzjoni c-cirkustanzi kollha li fihom gie kompjut l-att.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info