Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 662

Judgement Details


Date
12/10/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
WISQ REV. KAN. ANTONIO AGIUS NE. vs TERESA ABELA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCETTAZZJONI - FONDAZZJONI TA' QUDDIES
Summary
Il-volonta' tat-testatur li jordna fondazzjoni ta' quddies ghandha tigi rispettata kollha kemm hi; ughalhekk il-fatt illi, biex il-quddies ordnat mit-testatur ikun jista' jsir kollu, ikun hemm bzonnli l-quddies jigi celebrat fi knisja diversa minn dik indikata fil-fondazzjoni, ma jiggustifikax lill-persuna gravata b'dik il-fondazzjoni li ma tersaqx ghall-kuntratt ta' l-accettazzjoni definitiva uerezzjoni tal-fondazzjoni fuq il-motiv li l-quddies ikun ser jigi celebrat fi knisja diversa minn dik li ordna t-testatur. Ghandu jigi ritenut li t-testatur aktar ried illi jsir kemm jista' jkun quddies bir-renta minnu mhollija, milli li l-quddies isir fi knisja bi preferenza ta' ohra. Minghajr il-kuntratt ta' l-accettazzjoni, il-persuna morali jew il-Knisja ma tkunx obligata tezegwixxi l-fondazzjoni; ghax bis-sahha ta' l-accettazzjoni biss tinholoq il-kuntrattazzjoni bilaterali. Mill-bandal-ohra, bil-fondazzjoni ta' quddies li ordna t-testatur l-enti fondazzjoni jassumi certi drittijietdi fronti ghall-proprjetarja tal-fond li fuq ir-renta tieghu tkun ordnata l-fondazzjoni; liema drittijiet dak il-proprjetarju huwa obligat jirrispetta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info